Agenda Icon: Start Date: 2017-10-18

17:15: Summering av dagen

Adam och Jessica summerar dagen och berättar vad som kommer att hända på kvällen.

Adam och Jessica summerar dagen och berättar vad som kommer att hända på kvällen.