Agenda Icon: Start Date: 2017-04-26

11:10: Svenskt Tenn - Ett historiskt varumärke blir samtida och internationellt tillgängligt

Uppdraget – att inspirera, tillgängliggöra och väcka köplust – behövde ske inom tydliga varumärkesramar, där balansen mellan ett kulturarv och försäljning stod i fokus. Svenskt Tenn har skapat en ny webbplats, där företagets drygt 90-åriga historia på ett innovativt sätt samspelar med såväl formgivningen som onlinebutiken. Resultatet har blivit en spännande upplevelse för besökare från hela världen. 

Talare: Thommy Bindefeld, Marketing and Creative Director, Svenskt Tenn. 

Uppdraget – att inspirera, tillgängliggöra och väcka köplust – behövde ske inom tydliga varumärkesramar, där balansen mellan ett kulturarv och försäljning stod i fokus. Svenskt Tenn har skapat en ny webbplats, där företagets drygt 90-åriga historia på ett innovativt sätt samspelar med såväl formgivningen som onlinebutiken. Resultatet har blivit en spännande upplevelse för besökare från hela världen. 

Talare: Thommy Bindefeld, Marketing and Creative Director, Svenskt Tenn.