Vad tyckte du om kunddagen i Göteborg?

Vad tyckte du i helhet om dagen?*
Skala
5 = Mycket bra, 4 = Ganska bra, 3 = Varken bra eller dåligt, 2 = Ganska dåligt, 1 = Mycket dåligt
Kommer du att delta på Episervers kunddagar i framtiden?*
Vilka sessioner tyckte du var mest givande/inspirerande under dagen
Vad skulle du vilja förbättra inför kommande kunddagar?
Skulle du rekommendera Episervers kunddag till en vän/kollega?
Övriga kommentarer