Agenda Icon: Start Date: 2017-04-26

11:10: Göteborgs Stad - Stadsutveckling.goteborg.se - Ett kommunikativt nav

I Göteborg byggs det som aldrig förr. För att skapa förståelse för hur och varför staden utvecklas behövs en plattform som kan kommunicera både stora och små projekt. Ett kommunikativt nav i stadens dialog med boende, besökare och näringsliv som beskriver hur allt hänger ihop.
Stadsutveckling.goteborg.se lanserades 1 mars 2017 och har fokus på hur staden utvecklas ur de tre hållbarhetsaspekterna - social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Göteborgs Stad kommer tillsammans med HiQ berätta om sajten, processen och de vägval som ledde fram till en flexibel lösning för stadens redaktörer samt bättre insyn i hur Göteborg växer.

Talare: Niina Jurvelin, Webbstrateg, Göteborgs Stad & Mikael Cederbom, AD & interaction Designer, HiQ. 

I Göteborg byggs det som aldrig förr. För att skapa förståelse för hur och varför staden utvecklas behövs en plattform som kan kommunicera både stora och små projekt. Ett kommunikativt nav i stadens dialog med boende, besökare och näringsliv som beskriver hur allt hänger ihop.
Stadsutveckling.goteborg.se lanserades 1 mars 2017 och har fokus på hur staden utvecklas ur de tre hållbarhetsaspekterna - social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Göteborgs Stad kommer tillsammans med HiQ berätta om sajten, processen och de vägval som ledde fram till en flexibel lösning för stadens redaktörer samt bättre insyn i hur Göteborg växer.

Talare: Niina Jurvelin, Webbstrateg, Göteborgs Stad & Mikael Cederbom, AD & interaction Designer, HiQ.