Tack för din feedback!

Den är mycket värdefull och hjälper oss att kunna förbättra oss. 

Vill du ha presentationen från dagen? 

Du hittar den här (PDF).