Kampanjwebb baserade på Episerver CMS

Ottoboni Group har tagit fram flera avancerade och tekniskt skickliga lösningar i Episerver CMS för Tre. En av utmaningarna var att ta fram en dynamisk och flexibel kampanjwebb för X-Series.

Enkelt att uppdatera både grafik, text och flashinnehåll

X-Series är den serie med internetfokuserade telefoner och tjänster, som också inkluderar fast pris på användningen av internet, med Skype, direktsänd tv och en hel del annat. Kampanjwebben och den kompletterande pekskärmen bygger båda på Episerverplattformen med dynamisk flash. Den stora fördelen med lösningen är enkelheten för Tres redaktörer att uppdatera såväl grafik i befintliga flashfiler som textinnehåll.

Butikslösning, pek- och plasmaskärmar

Tre har 150 butiker runt om i Sverige, där befintliga och potentiella kunder kan komma in och ta del av Tres service och erbjudanden. Butikernas inredning och design ska inspirera och få besökaren att vilja utforska Tres telefoner och tjänster.

Vårt uppdrag bestod i att utveckla ett koncept kring hur pek- och plasmaskärmarna ska fungera som informationsstöd för besökaren samt som säljstöd för butikspersonalen. Utmaningen i uppdraget var att ta fram en lösning som Tre enkelt kunde administrera själva, ändra och lägga till innehåll och enkelt publicera i, samtidigt som design och upplevelse skulle vara maximal för användaren. En avancerad teknisk lösning gör verktyget tillgängligt på alla plan, för kund och besökare.

Dynamisk online publicering med Episerver CMS

Lösningen baserades på EPiMore-modulen Display Solution, utvecklad av Ottoboni Group. En avancerad teknisk lösning som gör utnyttjar Episerver CMS fördelar på ett nytt sätt. Projektet kallades för 3OnDisplay.

Från statisk DVD-presentation till dynamisk online publicering

Tre gick med lösningen från en statisk DVD-baserad presentation av innehållet till dynamisk online-publicering. Det gav Tre stora kostnadsbesparingar, total kontroll över innehållet och möjlighet till omedelbara uppdateringar, mycket värdefulla fördelar på en snabbrörlig marknad för mobila tjänster och teknik. Budskapet blir med 3OnDispaly både aktuellt och koordinerat mellan landets 150 butiker.

3OnDisplay breddar Episervers CMS användningsområde

Det du publicerat på din webbplats via Episerver CMS är inte längre begränsat till webben. 3OnDisplay gör det enkelt att skicka ut ditt innehåll till ett format som passar plasmaskärmar, pekskärmar eller digitala storbildstavlor. Applikationen är flexibel, spridningen och kanalerna bestämmer du.Lösning för 3OnDisplay breddar Episervers CMS användningsområde. Den tar Episerver CMS fördelar vidare till nya kanaler och ger samtidigt kunden kraftigt ökad affärsnytta.

3OnDisplay är en modul som administreras direkt från Episerver CMS. Som webbedaktör lär man sig snabbt att använda verktyget. Det följer samma enkla logik som Episervers övriga gränssnitt. I 3OnDisplay lägger Tre in sina presentationer i lättadministrerade spellistor. De är enkla att uppdatera och anpassa efter nya förutsättningar. De ändringar som görs skickas direkt ut till alla kanaler samtidigt.

Med 3OnDisplay kan Tre vara säker på att alla digitala kanaler visar samstämmig information, inramat i sin aktuella grafiska profil. Allting styrs på ett lätthanterligt sätt från Episerver CMS.

Besök webbsidan

xseries.three.com/

Implementerad av:

Solution partner
Certifierade utvecklare : 10

Partnerkontakt
Martin Kjäll
martin.kjall@ottoboni.se

Partnerkontakt
Martin Kjäll
martin.kjall@ottoboni.se