Acando

Partnernivå: Solution partner

Certifierade utvecklare: 4

Acando är ett konsultbolag som finns till för att förverkliga punkterna på ledningens agenda. Att med inspiration, innovation och stor energi bidra till att våra uppdragsgivare kan göra skillnad inom svenskt näringsliv och på en global arena. När du väljer Acando väljer du också ett bättre sätt att driva processen framåt. Vår kombination av affärsstrategiskt tänkande, tekniska specialistkunskaper och förmågan att gå från ord till handling, gör din verksamhet mer konkurrenskraftig. På riktigt. Acandos mission är att göra våra kunder och medarbetare framgångsrika. Kompetensområdet Enterprise Web arbetar med samtliga aspekter av digitala och sociala kanaler; från strategier, nya affärskoncept och användarupplevelser till tekniska lösningar, integrationer och förändringsledning. Från den traditionella webben till mobila applikationer till helt nya plattformar – att kombinera alla nya tekniska möjligheter med de högsta krav på användbarhet och tillgänglighet oavsett plattform är vår expertis. De sociala kanalerna blir mer affärskritiska för var dag, och vi på Enterprise Web vet att en lyckad digital satsning kräver en kombination av spetskompetenser. Konkreta exempel på tjänster är e-handels- och kanalstrategier, affärs- och konceptutveckling, rådgivning inom processer och webb-management, interaktionsdesign och användarupplevelse samt utveckling av interna- och externa portaler. Vårt angreppssätt är agilt och vi lever som vi lär. Inom det agila området har vi både experter och mentorer, alla med mångårig praktisk erfarenhet.

Kontor i: Stockholm, Malmö


Kontakt

Carl Tottie, Practice Lead CxC, Digital Acceleration
Stockholm
carl.tottie@acando.com

Kontakta partnerföretag


Kundreferenser

ICA
Land: Sweden

Systembolaget
Land: Sweden