Metamatrix

Partnernivå: Solution partner

Certifierade utvecklare: 1

Metamatrix är en webbyrå som tar fram hållbara, tillgängliga webblösningar och digitala koncept som skapar nytta för användarna och värde för verksamheten. Värdet kommer exempelvis i form av ökade affärer, höjd medborgarservice eller fler medlemmar. Vi använder oss av beprövade metoder för behovsanalys och marknadsledande produkter som Episerver, Umbraco och Sitecore för systemlösningar. Metamatrix finns med på STIMDIs och HANDISAMs lista över rekommenderade leverantörer av tillgängliga och användbara webbplatser. Metamatrix är medlem i Almega och har kollektivavtal.

Kontor i: Stockholm


Kontakt

Frida Hallén, VD
Stockholm
frida.hallen@metamatrix.se

Kontakta partnerföretag


Kundreferenser

FTF, Facket för försäkring oc...
Land: Sweden

Finansförbundet
Land: Sweden

Patent-och registreringsverket
Land: Sweden

Jernkontoret
Land: Sweden

Post- och Telestyrelsen, PTS
Land: Sweden

Hitta graven
Land: Sweden

KFO
Land: Sweden

Stiftelsen Svensk Industridesign
Land: Sweden

Försvarsförbundet
Land: Sweden

Officersförbundet
Land: Sweden

Intrum Justitia
Land: Sweden

NBV
Land: Sweden