EPiServer Logotype

Stims nya webbplats- en tjänsteplattform

Den nya webbplatsen baseras på webbpubliceringsplattformen EPiServer CMS vilket förenklat uppdateringsprocessen på webbplatsen avsevärt.

Enklare uppdateringsprocess

Sogeti har utvecklat den nya versionen av www.stim.se. Stims tidigare webbplats var omodern och de förändringar som musikindustrin upplevde ställde nya krav på den service som Stim erbjuder sina medlemmar och kunder. En ny webbplats behövde vidareutvecklas för att verksamheten skulle kunna ta ett steg vidare med att utnyttja webbplatsen som tjänsteplattform. Projektet hade föregåtts av en gedigen förstudie som Stim och Sogeti genomförde tillsammans.

För att kunna presentera Stims tjänster på webben har integrationer mot behörighetssystem, verksamhetssystem och olika databaser utvecklats. Designen på webbplatsen levererades av designbyrån Pangea. Projektet levererades via metoden Scrum som möjliggjorde olika prioritering allteftersom projektet mognade och fortlöpte.

Fler online tjänster med nya webbplatsen

Med den nya webbplatsen kan Stim leverera tjänster till sina målgrupper, alla som skriver musik och de kunder som konsumerar musik. "Alla musikskapare kan efter att ha loggat in se vilka låtar de har registrerade och hur mycket pengar de får från Stim. Musikskaparna ser också specificerat vad de får pengar för, till exempel vilken radiokanal som har spelat deras låt. De kan anmäla nya låtar och göra så kallade reklamationer om de tycker sig ha fått för lite pengar. De kan också lämna låtlistor när de spelat live, underlag som vi sedan behöver för att kunna fördela pengarna till rätt upphovsmän. Våra kunder kan teckna licens för sin musikanvändning och vissa kundgrupper kan redovisa sina musikevenemang via webben", berättar Jenny Nordlöf, projektledare på Stim.

Jenny fortsätter: "Idag kan användarna dessutom utnyttja en mycket större del av tjänsterna online vilket inte var möjligt tidigare", säger Jenny.

Idag kan användarna dessutom utnyttja en mycket större del av tjänsterna online vilket inte var möjligt tidigare.

Jenny Nordlöf, projektledare på Stim

Besök webbsidan

www.stim.se/

Implementerad av

PremiumSolutionPartner
Certifierade utvecklare : 34

Partnerkontakt
Oscar Larsson
oscar.larsson@sogeti.se

Partnerkontakt
Oscar Larsson
oscar.larsson@sogeti.se