EPiServer Logotype

Navigator Syds digitala mötesplats blev en succé

Sparbanken Syd och Skurups Sparbank ville skapa en webbplats som främjar det lokala näringslivet, är lätt att underhålla och där utomstående kan publicera material. Valet föll på webbpubliceringsverkyget EPiServer CMS.

Know IT har under hela projektets gång haft ett nära samarbete med uppdragsgivaren, och med designbyrån Love IT som bidragit med det visuella. Lösningen baseras på publiceringssystemet EPiServer CMS, där Know IT:s konsulter har utvecklat ett flertal specialfunktioner efter kundens önskemål.

Kunden har varit mycket tydlig med sina behov, men samtidigt inte haft så stora kunskaper om publiceringsverktygets möjligheter. För både kunden och Know IT har detta snarare varit en fördel, då man har hittat flera okonventionella lösningar på ovanliga förslag.

"Det har varit ett väldigt givande projekt med många nya typer av frågor och infallsvinklar. Utifrån önskemålen har vi utvecklat egna anpassningar så att funktionerna fungerar." Martin Hedlund, projektledare, Know IT

En levande webbplats som är enkel att underhålla

Utgångspunkten för uppdraget var att skapa en levande webbplats där det ständigt hände nya saker. Men webbplatsen skulle också vara enkel att uppdatera, underhålla och administrera. Mycket av innehållet produceras därför av utomstående. Företag lägger själva upp sina pressmeddelanden via en fördefinierad mall, och de kan publicera information om aktuella aktiviteter. Tack vare ett omfattande mallsystem är det många, både internt och externt, som kan skapa innehåll till webbplatsen. All information granskas emellertid av webbredaktören före publicering via ett mycket behändigt system.

På webbplatsen finns också annan information från regionen som är relevant för företagare. Dels nyheter via länkar till andra webbplatser, dels information som hämtas in från olika innehållsleverantörer. Samarbetena har börjat i liten skala, men är tänkt att växa. Uppdragsgivaren är noga med att kvalitetssäkra leverantörerna.
Besökarna på webbplatsen kan också anpassa innehållet efter eget behov och intresse.

Digital mötesplats för mindre och medelstora företag

Sparbanken Syd och Skurups Sparbank placerar sitt finansiella överskott i bland annat en stiftelse, där syftet är att främja det lokala näringslivet. För att få näringslivet i Sydöstra Skåne att blomstra än mer, ville bankerna skapa en mötesplats för mindre och medelstora företag.

Denna typ av företag har ofta svårt att nå ut i medierna med sina budskap, och har heller ingen marknads- eller pr-avdelning som kan utföra sådana uppgifter. Företagarna har heller inte tid att nätverka fysiskt. Om dessa företagare – och andra som planerar verksamhet i området – också fick hjälp att hitta varandra skulle tillväxten i regionen öka, resonerade bankerna.

En webbplats, Navigator Syd, skulle vara det bästa forumet, där dessa företag på ett enkelt sätt kan nå ut till potentiella kunder och samarbetspartners. En guide till det lokala näringslivet.

Öka regionens tillväxt med hjälp av EPiServer CMS

Det övergripande målet för Sparbanken Syd och Skurups Sparbank är att via webbplatsen Navigator Syd främja näringslivet i Sydöstra Skåne, och på så sätt öka tillväxten i regionen, genom att företagen på ett enkelt sätt kan kommunicera sina nyheter och knyta kontakter.

För bankerna som sådana finns flera vinster med Navigator Syd. Bankerna stärker genom projektet sina varumärken i regionen och bland målgruppen mindre och medelstora företag. Bankerna är redan mycket starka i målgruppen, men efter att Navigator Syd har lanserats, har varumärkena stärkts ytterligare. Företagen är stolta över att deras bank främjar näringslivet via webbplatsen Navigator Syd.

Sparbanken Syd och Skurups Sparbank är redan marknadsledande, till och med dominanta, i regionen – marknadsandelen bland mindre och medelstora företag är cirka 70 procent. Som marknadsledare har bankerna en speciell position. Om företagen växer och blomstrar, gör bankerna det också.

Webbplatsen en succé för det lokala näringslivet

Sedan Navigator Syd lanserades har det blivit en succé för det lokala näringslivet. Webbplatsen har i genomsnitt 5 000 unika besökare per månad, och Sparbanken Syd och Skurups Sparbank har fått mycket positiva reaktioner från sina kunder. Såväl nyheterna som pressmeddelandefunktionen och kalendariet har blivit mycket populära hos användarna. Bankerna planerar nu att utvidga funktionerna på webbplatsen, bland annat med tv-sändningar.

"Vi är väldigt nöjda med lösningen och den lyhördhet som Know IT visat. Även om de är tekniska experter, har de lyssnat noga på våra ibland konstiga förslag och tagit dem på allvar. Den bästa lösningen är en lösning som kunden är nöjd med." Ingemar Helgesson, marknadschef, Sparbanken Syd.

Bankerna planerar också att bygga på Navigator Syd med analoga funktioner, det vill säga skapa mötesplatser i verkligheten – Club Navigator. Dessa kommer självklart också att publiceras på webbplatsen.

Besök webbsidan

www.navigatorsyd.se

Implementerad av

PremiumSolutionPartner
Certifierade utvecklare : 36

Partnerkontakt
Lars-Olof Norell
lars-olof.norell@knowit.se

Partnerkontakt
Lars-Olof Norell
lars-olof.norell@knowit.se