Enklare struktur på det nya intranätet

Med stora behov av att göra information tillgänglig för alla medarbetare beslutades att ta fram ett nytt intranät baserat på Episerver CMS. Målet var en självklar och betydelsefull kanal för intern information och kommunikation.

En självklar och betydelsefull kanal för intern information och kommunikation

Landstinget Dalarna är länets största arbetsgivare med cirka 8 600 medarbetare spridda på ett flertal orter och verksamheter. Behovet av att effektivt göra information tillgänglig för alla medarbetare är givetvis stort och utmanade. Inom Landstinget beslutade man därför att ta fram ett nytt intranät med målet att vara en självklar och betydelsefull kanal för intern information och kommunikation som stödjer landstingets verksamhetsprocesser. Det tidigare intranätet som funnits med i många år ansågs vara omodern och svårarbetad gällande såväl teknik som struktur och funktion.

Baserat på Episerver CMS

Sogeti har hjälpt Landstinget Dalarna att utveckla det nya intranätet baserat på Episerver CMS. Det nya intranätet infördes med ny design samt genomtänkt informationsstruktur för lättare och snabbare navigering. För att ytterligare förenkla möjligheten att hitta relevant information har SiteSeeker integrerats som sökmotor för enkel och avancerad sökning. Användarupplevelsen har stärkts och för att göra informationen mer levande har man valt att arbeta mycket med bilder och för det integrerat ImageVault som underlättar bildhanteringen för redaktörerna.

I intranätet finns bland annat funktioner som nyhetssidor, informationssidor, sök, länkning, personifiering, kalender, kommentarsmöjligheter, statistik, persongalleri, A-Ö listning, diskussionsforum och formulär. Webbsidan är dessutom tillgänglighetsanpassad.

Det nya intranätet har fått ett mycket positivt bemötande

Det nya intranätet har fått ett mycket positivt bemötande från verksamheten som upplever att det blivit mycket enklare att hitta i den nya strukturen. Även arbetet för de cirka 200 redaktörerna upplevs som avsevärt mycket smidigare.

Lena Sterner, Informationschef och beställare av uppdraget säger "både design och funktionalitet på intranätet har inneburit ett stort lyft för oss, eftersom vårt gamla intranät var sju år gammalt. När vi startade uppgraderingen blev ju skillnaden enorm på alla sätt och vis för oss". Lena fortsätter "projektet gick helt enligt tidplan med bra avstämningar och vi är väldigt nöjda med upplägg och resultat."

Om landstinget i Dalarna

Landstinget Dalarna ansvarar för att alla som bor eller tillfälligt vistas inom länet ska få en god hälso- och sjukvård på lika villkor. Verksamheten täcker hela länet, från Idre i norr till Krylbo i söder – ett geografiskt område som nästan är lika stort som Belgien – vilket omfattar 15 kommuner med ungefär 276 000 invånare.

Både design och funktionalitet på intranätet har inneburit ett stort lyft för oss

Lena Sterner, Informationschef

Implementerad av

Premium solution partner
Certifierade utvecklare : 24

Partnerkontakt
Anna-Lena Olsson
anna-lena.olsson@sogeti.se

Partnerkontakt
Anna-Lena Olsson
anna-lena.olsson@sogeti.se